Hodnocení tématu:
  • 0 Hlas(ů) - 0 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pravidla Jailbreak
#1
Wink 
Obecná pravidla Serveru
Je zakázáno používat cheaty
Je zakázáno používat scripty (recoil, bhop, ...)
Je zakázáno používat VoiceChanger, Clownfish nebo jiný software, který změní váš hlas.
Je zakázáno jakkoliv kazit hru spoluhráčům
Je zakázáno nadávat komukoliv na serveru
Je zakázáno na serveru dělat reklamu
Je zakázáno spamovat (chat, voice, ...)
Je zakázáno se vydávat za Admina
Je zakázáno využívat chyb hry, pluginů nebo mapy
Je zakázáno pouštět muziku do voice (neplatí pro Simona, popř. jako součást atrakce)
Je zakázáno AFKovat déle než 10 minut
Musíte mluvit/rozumnět česky a nebo slovensky

Příkazy a Zákazy
Příkaz má přednost před zákazy
Nejnovější příkaz ruší předchozí příkaz
Pro více příkazů ve stejné větě platí jejich souslednost a navzájem se neruší
Všechny příkazy se tvoří řádně a logicky
Příkazy se plní přímou cestou a bez zdržovaní
Příkaz ruší zákaz po dobu trvání příkazu, v případě že je zákaz v rozporu s příkazem
Příkaz „Pusťte klávesnici“ neplatí pro shop a chat
Při příkazu „Pusťte myš“ nesmíte boxovat, střílet a ani se rozhlížet
Pokud Warden spustí atrakci, tak po její trvání přestávají platit zákazy dané před začátkem atrakce, po ukončení atrakce zákazy automaticky platí
Během atrakce může Warden dát nové zákazy, které se po ukončení atrakce ruší a opět začínají platit zákazy dané před začátkem atrakce
Samostatná hra s otázkami, příklady, karaoke apd. se nepovažují za atrakci
Příkaz "k/ke (místu)" a "na (místo)" není to samé
Dozorci a vězni mohou odmítnout příkaz či zákaz Wardena, jestliže to vede ke zřejmé a úmyslné smrti

Pravidla pro Vězně
Vězni musí plnit příkazy a zákazy přímo a bez zdržovaní
Vězni mají dvě vteřiny na zareagování na příkaz nebo zákaz
Vězni si musí udržovat odstup od Dozorců a Warden (na dosah hitu nožem)
Vězni musí při neúmyslném sebrání zbraně zbraň okamžitě vyhodit a nesmí s ní při tom namířit na Dozorce (avšak i při okamžitém zahození smí být vězeň potrestán)
Vězni nesmí brát/mít zbraně, granáty a vše ostatní co může udělit poškození
Vězni nesmí chodit do CT zón (zbrojka, strážní věže, místnosti se zbraněmi, atd ...)
Vězní nesmí otevírat dveře od CT zón
Vězni nesmí používat ovládací prvky věznice (neplatí pro atrakce při HVD)
Vězni nesmí zničit žádné zdi, mříže apod. od šachet či CT zón
Vězni nesmí opouštět místo určené Wardenem (klec, zeď, apd.)
Jediná tlačítka, které vězni mohou používat vždy, jsou tlačítka na otvírání dveří (mimo CT zón)


Pravidla pro Dozorce
Dozorci musí mít funkční mikrofon
Dozorci musí brát Wardena pokud žádný není
Dozorci musí poslouchat Wardena (pokud to nevede k jejich smrti)
Dozorci mají za povinnost hlídat si své FK a ihned nahlásit dotyčným VD větou " Nahlašuji VD hráči ......."
Dozorci při HVD musí být pouze na místech určené pro Dozorce (neplatí pro přeběhnutí do jiné CT zóny přímou cestou a bez zdržování)
Dozorci mají zákaz nadržovat a pomáhat vězňům
Dozorci mají zakázáno nachytávat, provokovat vezně nebo napodobovat Wardena
Dozorci si nesmí hrát a musí hlídat Wardena
Dozorci nesmí bezdůvodně zabíjet nebo poškozovat vězně
Dozorci se nesmí bezdůvodně přibližovat k vězňům (na hit nože)
Dozorci nesmí skákat Wardenovy do řeči nebo ho rušit (např. střelbou)
Dozorci nesmí zabíjet vězně při reakcích určené Wardenem vyjímkou je pokud je o to sám nepožádá
Dozorci nesmí vězňům kazit LR
Dozorci nesmí zabít vězně za prohřešek, pokud daný prohřešek neviděli


Pravidla pro Wardena
Warden je povinnen otevřít cely do 30 vteřin od začátku kola
Warden se musí ujistit jestli nemá mít nějaký vězeň VD
Warden musí na začátku kola (doba 2 minut od začátku kola) vyslechnout vězně, kteří si žádají o mikrofon ohledně nevyřešených FK z právě hrané mapy (FK z předchozí mapy se v nové neřeší)
Warden musí vysvětlit jak hodlá danou atrakci využít a vysvětlit princip hry (neplatí u herních módů)
Warden musí oslovovat hráče jejich herním jménem
Warden musí být kreativní a tvořit zábavnou hru
Warden musí hovořit jasně a srozumitelně
Warden musí všechny příkazy dávat řádně a logicky
Warden může vězňovi ukončit VD pouze po uplynutí 5 minut od začátku kola, nebo pokud má k dispozici pouze jednoho vězně (rebelové se nepočítají), nebo pokud bylo VD uděleno z důvodu překliknutí/označení
Warden nesmí slovíčkařit
Warden nesmí bez pádného důvodu zrušit výhodu vězňovi
Warden nesmí bezdůvodně zvýhodňovat vězně
Warden nesmí bezdůvodně dávat volný den vězňům
Warden nesmí rozkázat zabít Dozorce
Warden nesmí přikázat mluvení do voice
Warden nesmí opakovat stejnou atrakci, hru či mód dvě kola po sobě

Pravidla pro hru „Hra na Simona“
Hra na Simona začíná poté co Warden řekne „Zahrajeme si na Simona“, „Zahrajeme si Simona“.
Když se začne hrát „Hra na Simona“, tak všechny předchozí příkazy a zákazy přestávají platit pouze tehdy pokud Simon po započetí hry neřekne „Simon říká všechny příkazy a zákazy platí“ nebo "Simon říká všechno platí"
Je zakázáno začínat Hru na Simona ve Hře na Simona
Vězni musí poslouchat příkazy začínající na „Simon říká...“
Hra na Simona končí, když Warden řekne „Simon ukončuje Simona“, a tím automaticky přestávají platit zákazy a příkazy dané v hře „Hra na Simona“, a opět začínají platit zákazy daná před již zmíněnou hrou.

Pravidla pro VD/HVD
Při HVD vězni nemusí poslouchat Dozorce
Vězeň s VD nesmí blokovat přístupová místa hráčům, kteří se tímto přístupovým místem snaží projít (schody, dveře, žebříky, apd.)
Vězeň s VD nemusí poslouchat Dozorce, ale nesmí se pohybovat v prostoru, který Warden právě využívá, jinak mu Warden může VD ukončit
Při HVD je pohyb před zbrojkou na vlastní nebezpečí!

Pravidla pro „První“ a „Poslední“ reakce
Při reakci s výhodou se nepotrestá vězen, který provedl jinou činnost než byla řečena, i když byla zakázána
Při poslední reakci se potrestá vězeň, který provedl reakci poslední a ti co reakci neprovedli vůbec
Při první reakci se potrestá jen vězeň, který provedl reakci jako první
První reakce nesmí Warden dávat na činnost která není zakázána
Pokud vězeň provede reakci dřív než jí Warden dořekne (např.: „Poslední reakce na ...“) musí být vězeň potrestán

Doplňující pravidla
Požádáním o mikrofon si vězeň automaticky žádá o mikrofon ohledně nevyřešeného FK z právě hrané mapy (pokud nespecifikuje jiný důvod)
Pokud byl udělen MFK (3 a více FK jedním Dozorcem), tak se zpětně za tyto FK nedávají volné dny ani HVD
Při řešení FK se nesmí rebelovat.
Pokud Warden zemře nebo se odpojí, všechny jeho příkazy a zákazy se ruší a další Warden na ně nesmí navazovat
Atrakce začíná po aktivování tlačítka atrakce nebo když řekne Warden „start“, „teď“, „začínáme“ nebo tak jak to sám předem určí
Při duelu posledního přání se nesmí kempovat, schovávat či úmyslně zdržovat
Za pohyb se považuje hýbaní v prostoru, boxování, střelba, vyhození zbraně/předmětu, nabíjení, hod granátu, nebo jakýkoliv pohyb myší
Pokud všichni vězni poruší zákaz či příkaz nebude potrestán ani jeden
Pokud admin jakkoli zasahuje do hry, všichni musí pustit klávesnici a nemluvit dokud není vyslyšen!
Vězeň má na vybrání posledního přání (LR) 30 sekund.

Doplňující pravidla Herních módu
Pří žádném módu se nesmí chodit do žádných šachet ani secretů
Při herním módu je zakázáno hraní si s atrakcemi
Při spuštění modu nesmějí CT kempit v prostoru cel, ani v jeho blízkosti a vězně tam zabíjet
Při Přestřelce vězni nesmí kempit
Při Schovce Dozorci nesmí kempit
Při Zombie módu vězni nesmí kempit
Při box módu nesmí vězni kempit, buď se aktivně zapojit do boxování nebo hledat dozorce pro jejich zabití

Kachní den
Kachní den se zahajuje příkazem Zahrajeme si kachní den nebo Zahajuji kachní den.
Kachní den se ukončuje příkazem Ukončuji kachní den nebo Končím kachní den.
Při kachním dni mají vězni zakázáno stát za jakékoliv okolnosti
=> Kamkoliv půjdou tak musí jít v čupě
=> Toto neplatí pokud vězni dostanou příkaz postavit se.
Při kachním dni má Warden zakázáno používat příkaz Pusťte klávesnici
=> Pokud Warden řekne příkaz Pusťte klávesnici.., tak to platí jako kdyby řekl příkaz Nehýbejte se.


Přiložené soubory
.txt   BackToGaming.eu_JB_Pravidla.txt (Velikost: 8.86 KB / Stažení: 1)


Přejít na fórum:


Uživatel(é) prohlížející tohle téma: 1 host(ů)